Цени

Viber услуги


Алфанумерик подател
Диалоговият прозорец съдържа съобщения само от този подател

Цена за брой съобщение

Акумулиращата се отстъпка на брой съобщение се генерира в зависимост от общия брой таксувани съобщения за календарен месец
Брой таксувани съобщения Транзакционни Рекламни
от 0 до 50000 бр. 0,0490 лв. 0,0690 лв.
над 50001 бр. Поискай оферта Поискай оферта

Месечни такси

Канал Месечна такса Срок за активиране
Viber
299 лв.*
до 14 дни
Реактивация на Viber канал
50 лв.*
-

* Месечната такса от 299 лв. (БЕЗ ДДС) се използва за изпращане на съобщения до достигане на този лимит. Ако сумата не се изразходва в календарния месец, за който се отнася, то тя не се прехвърля за следващия отчетен период.

SMS услуги


Споделен кратък номер
Диалоговият прозорец съдържа съобщения и от други фирми

Цена за брой съобщение

Акумулиращата се отстъпка на брой съобщение се генерира в зависимост от общия брой таксувани съобщения за календарен месец
Брой таксувани съобщения Транзакционни Рекламни
от 0 до 150000 бр. 0,0678 лв. 0,0678 лв.
над 150001 бр. Поискай оферта Поискай оферта

Месечни такси

Канал Месечна такса Срок за активиране
Собствен SMS канал
189 лв.*
до 14 дни
Споделен SMS канал
0 лв.*
-
Активационна такса за собствен канал
129 лв.*
до 14 дни

* * Цените на подателите са само за директна свързаност с BG операторите и са за един брой съобщение.

* * * Всички посочени цени са без включен ДДС, освен ако изрично не е посочено обратното.

Защо да изберете Connectix?


С Connectix намалявате разходите си
Чрез намаляване броя на непотърсените пратки, Вие спестявате от куриерски такси. По данни на наши клиенти, спадът на непотърсени пратки е приблизително 70%*.

Пример:

При 100 бр. непотърсени пратки преди използването на Connectix.
100 x 8** = 800 лв.
При 30 бр. непотърсени след използването на Connectix.
30 x 8** = 240 лв.

Спестени разходи благодарение на Connectix
800 - 240 = 560 лв.!

** Цената е при средна стойност от 4лв. за доставка в посока.


* Тези данни са предоставени доброволно от наши клиенти с цел по-подробно разбиране на дейността на съобщенията, изпращани чрез Connectix. Резултатите на всяка фирма са строго индивидуални и се влияят от редица фактори, като отрасъл, клиенти, брой съобщения, общи условия на фирмата и др.

Увеличавате производителността на бизнеса си
С автоматичното потвърждаване на поръчки Вие намалявате стресът върху Вашите служители и увеличавате едновременната обработка на много поръчки.
Вашите работници са свободни да пакетират или обслужват други клиенти и не губят време в телефонни разговори за потвърждаване на поръчките.
По данни на нашите клиенти, автоматичното потвърждаване на поръчки се използва при над 80% *

* Тези данни са предоставени доброволно от наши клиенти с цел по-подробно разбиране на дейността на съобщенията, изпращани чрез Connectix. Резултатите на всяка фирма са строго индивидуални и се влияят от редица фактори, като отрасъл, клиенти, брой съобщения, общи условия на фирмата и др.

Увеличавате приходите си
С индивидуалните ваучери достигате до нови пазари и увеличавате своите приходи. По данни на наши клиенти, те са увеличили потребителското удоволетворение и са спечелили редовни клиенти, които са им доставили повече от 15%* увеличение на оборота.

* Тези данни са предоставени доброволно от наши клиенти с цел по-подробно разбиране на дейността на съобщенията, изпращани чрез Connectix. Резултатите на всяка фирма са строго индивидуални и се влияят от редица фактори, като отрасъл, клиенти, брой съобщения, общи условия на фирмата и др.