Цени

Viber услуги


Алфанумерик подател
Диалоговият прозорец съдържа съобщения само от този подател

Цена за брой съобщение

Акумулиращата се отстъпка на брой съобщение се генерира в зависимост от общия брой таксувани съобщения за календарен месец
Брой таксувани съобщения Транзакционни Рекламни
от 0 до 5000 бр. 0,0250 лв. 0,0306 лв.
от 5001 до 10000 бр. 0,0221 лв. 0,0270 лв.
над 10001 бр. 0,0191 лв. 0,0243 лв.

Месечни такси

Канал Месечна такса Срок за активиране
Viber месечен абонамент
299 лв.*
до 14 дни
Реактивация на Viber канал
50 лв.*
-

* Месечната такса от 299 лв. (БЕЗ ДДС) се използва за изпращане на съобщения до достигане на този лимит. Ако сумата не се изразходва в календарния месец, за който се отнася, то тя не се прехвърля за следващия отчетен период.

SMS услуги


Споделен кратък номер
Диалоговият прозорец съдържа съобщения и от други фирми

Цена за брой съобщение

Акумулиращата се отстъпка на брой съобщение се генерира в зависимост от общия брой таксувани съобщения за календарен месец
Брой таксувани съобщения Транзакционни Рекламни
от 0 до 5000 бр. 0,0187 лв. 0,0187 лв.
от 5001 до 10000 бр. 0,0165 лв. 0,0165 лв.
над 10001 бр. 0,0143 лв. 0,0143 лв.

Месечни такси

Канал Месечна такса Срок за активиране

* * Цените на подателите са само за директна свързаност с US операторите и са за един брой съобщение.

* * * Всички посочени цени са без включен ДДС, освен ако изрично не е посочено обратното.

Защо да изберете Connectix?


С Connectix намалявате разходите си
Чрез намаляване броя на непотърсените пратки, Вие спестявате от куриерски такси. По данни на наши клиенти, спадът на непотърсени пратки е приблизително 70%*.

Пример:

При 100 бр. непотърсени пратки преди използването на Connectix.
100 x 8** = 800 лв.
При 30 бр. непотърсени след използването на Connectix.
30 x 8** = 240 лв.

Спестени разходи благодарение на Connectix
800 - 240 = 560 лв.!

** Цената е при средна стойност от 4лв. за доставка в посока.


* Тези данни са предоставени доброволно от наши клиенти с цел по-подробно разбиране на дейността на съобщенията, изпращани чрез Connectix. Резултатите на всяка фирма са строго индивидуални и се влияят от редица фактори, като отрасъл, клиенти, брой съобщения, общи условия на фирмата и др.

Увеличавате производителността на бизнеса си
С автоматичното потвърждаване на поръчки Вие намалявате стресът върху Вашите служители и увеличавате едновременната обработка на много поръчки.
Вашите работници са свободни да пакетират или обслужват други клиенти и не губят време в телефонни разговори за потвърждаване на поръчките.
По данни на нашите клиенти, автоматичното потвърждаване на поръчки се използва при над 80% *

* Тези данни са предоставени доброволно от наши клиенти с цел по-подробно разбиране на дейността на съобщенията, изпращани чрез Connectix. Резултатите на всяка фирма са строго индивидуални и се влияят от редица фактори, като отрасъл, клиенти, брой съобщения, общи условия на фирмата и др.

Увеличавате приходите си
С индивидуалните ваучери достигате до нови пазари и увеличавате своите приходи. По данни на наши клиенти, те са увеличили потребителското удоволетворение и са спечелили редовни клиенти, които са им доставили повече от 15%* увеличение на оборота.

* Тези данни са предоставени доброволно от наши клиенти с цел по-подробно разбиране на дейността на съобщенията, изпращани чрез Connectix. Резултатите на всяка фирма са строго индивидуални и се влияят от редица фактори, като отрасъл, клиенти, брой съобщения, общи условия на фирмата и др.