Интеграции

Конфигуриране на модула


1. Маркирайте отметката при "Включено" и изберете "Система" - "Продукционна (live)". След това въведете "Токен на приложение от Connectix", който ще намерите на https://connectix.bg/bg/partners/settings/applications и кликнете на "Действия".

2. "Добавяне на контактите в Кънектикс" маркирайте активна, ако желаете автоматично да добавяте всички контакти в профила Ви в Кънектикс.

3. Активирайте функция "Проследи пратките" за автоматично известяване при пратка в офис/куриер или доставена пратка. Изберете "Статус за доставена пратка" и Кънектикс автоматично ще смени статуса на доставените пратки във Вашия онлайн магазин. Конфигуриране на модула

4. Ако желаете да предоставите линк на клиентите си, с който те да могат да потвърждават или отменят поръчките си маркирайте активни "Използвай потвърждение на поръчките" и "Използвай отказване на поръчките". Изберете статуси от Вашия онлайн магазин, които да се прилагат при съответния избор (потвърдена/отменена). След това поставете линк, който да предоставя кратка информация на клиентите Ви, за направения от тях избор. Имате възможността да изберете колко часа да е валиден линкът. Ако клиента натисне върху линка след този период Кънектикс няма да смени статуса в онлайн магазина Ви и потребителя ще бъде пренасочен към нова страница, която Вие може да попълните в поле **"Адрес след изтичане на връзките".


Добавяне на правила за изпращане на автоматични съобщения


1. Влезте в модула на Кънектикс и кликнете на бутон "Добави ново правило".

2. За да добавите автоматично съобщение при нова поръчка изберете от меню "Тип" - "Нова поръчка". Включете опцията "С резерва", ако желаете да използвате повече от един канал за изпращане на съобщението. Добавете желаните от Вас шаблони и натиснете бутон "Запази". Създаване на правило за нова поръчка

3. За да добавите автоматично съобщение при промяна на статуса на поръчката във Вашия онлайн магазин, изберете от меню "Тип" - "Промяна в статуса на поръчката". Изберете от падащото меню при кой статус да се изпрати съобщението. Включете опцията "С резерва", ако желаете да използвате повече от един канал за изпращане на съобщението. Добавете желаните от Вас шаблони и натиснете бутон "Запази". Създаване на правило за промяна на статуса

4. За да добавите автоматично съобщение, когато пратката е пристигнала в офис или е зачислена на куриер, изберете от меню "Тип" - "Пратката е готова за доставка". Селектирайте при кой вид доставка да се изпрати съобщение. Имате две опции "До врата" и "До офис". Трябва да създадете две отделни правила, ако желаете да използвате автоматизацията и за двата вида доставка. Включете опцията "С резерва", ако желаете да използвате повече от един канал за изпращане на съобщението. Добавете желаните от Вас шаблони и натиснете бутон "Запази". Създаване на правило за пратка в офис/куриер

5. За да добавите автоматично съобщение при престой на пратката, изберете от меню "Тип" - "Непотърсени пратки". В поле "Дни непотърсена пратка" напишете броя дни престой, при който да се изпрати съобщението. Имайте предвид, че деня на пристигане в офис / зачисляване на куриер не се брои. Официалните почивни дни също не се броят. Можете да създадете повече от едно правило за непотърсена пратка и по този начин да им напомняте през няколко дни. Включете опцията "С резерва", ако желаете да използвате повече от един канал за изпращане на съобщението. Добавете желаните от Вас шаблони и натиснете бутон "Запази". Създаване на правило за непотърсена пратка


Променливи, които можете да използвате в шаблоните


1. При всички видове съобщения можете да включвате следните променливи, които автоматично да засичат текста от Вашия онлайн магазин. Копирайте ги точно както са дадени по-долу.

1.1 {{order_number}} - номер на поръчка

1.2 {{first_name}} - име на клиента

1.3 {{last_name}} - фамилия на клиента

1.4 {{total_amount}} - обща сума

1.5 {{products}} - имена, цветове (варианти), брой и цена на продуктите (по индивидуални редове)

1.6 {{totals}} - брой общо поръчани продукти, обща цена на поръчаните продукти, стойност на отстъпка (ако има такава), цена за доставка, обща дължима сума

1.7 {{payment_method}} - метод за плащане

1.8 {{delivery_type}} - вид доставка

1.9 {{delivery_address}} - адрес за доставка

1.10 {{products_count}} - общ брой продукти

1.11 {{'www.yourwebsite.com/examplelink'|shortify}} - за да съкратите Вашите линкове и спестите символи в съобщението. Получателя ще види адрес подобен на https://ctx.bg/123456

1.12 {{ ('https://www.econt. com/services/track-shipment/'~tracking_number)|shortify }} - съкратен, динамичен линк за проследяване на поръчка в Еконт. Всеки Ваш клиент ще получи индивидуален линк, през който да следи поръчката си

1.13 {{ ('https://speedy.bg/bg/track-shipment?shipmentNumber='~tracking_number)|shortify }} - съкратен, динамичен линк за проследяване на поръчка в Спиди. Всеки Ваш клиент ще получи индивидуален линк, през който да следи поръчката си

1.14 {{blacklist_stop_word}} - ключова дума за спиране на съобщения. Може да я използвате за превенция от сигнали за СПАМ. Например: "Ако желаете да се отпишете от нашия бюлетин, отговорете със {{blacklist_stop_word}} ". Визуализацията на ключовата дума въвеждате на https://connectix.bg/bg/partners/settings/application/ - Действия - Дума за отписване . В поле "Валидност в часове за транзакционни съобщения" избирате колко часа да е активна тази забрана.

1.15 {{blacklist_resume_word}} - ключова дума за абониране, след отписване от бюлетин. Например: "Ако желаете да се отпишете от нашия бюлетин, отговорете със {{blacklist_stop_word}} . Можете да активирате отново съобщенията, като отговорите с {{blacklist_resume_word}}". Визуализацията на ключовата дума въвеждате на https://connectix.bg/bg/partners/settings/application/ - Действия - Дума за абониране .

1.16 {{opt_out_link}} - кратък, индивидуален линк за отписване от бюлетин. Можете да използвате вместо ключовите думи по-горе. При него може да зададете перманентно спиране на съобщенията до даден номер или за определен брой часове. Настройките са на https://connectix.bg/bg/partners/settings/application/ - Действия - "Настройки на страницата за отписване"

1.17 {{ 'tomorrow'|date('d.m.Y') }} - изписва утрешната дата с цифри (деня след изпращане на съобщението)

1.18 {{ 'today'|date('d.m.Y') }} - изписва днешната дата с цифри (деня на изпращане на съобщението)

1.19 {{ 'tomorrow'|format_date('none', pattern='EEEE', locale='bg') }} - изписва утрешния ден на кирилица (деня след изпращане на съобщението)

1.20 {{ 'tomorrow'|format_date('none', pattern='EEEE', locale='bg')|transliterate }} - изписва утрешния ден с латински букви (деня след изпращане на съобщението)

1.21 {{ 'today'|format_date('none', pattern='EEEE', locale='bg') }} - изписва днешния ден на кирилица (деня на изпращане на съобщението)

1.22 {{ 'today'|format_date('none', pattern='EEEE', locale='bg')|transliterate }} - изписва днешния ден с латински букви (деня на изпращане на съобщението)2. Променливи при евенти с шаблони за Нова поръчка (освен посочените в т.1, които са общовалидни за всички шаблони и евенти)

2.1 {{confirm_url}} - индивидуален, динамичен линк за потвърждение на поръчката

2.1 {{cancel_url}} - индивидуален, динамичен линк за отмяна на поръчката3. Променливи при евенти с шаблони за Промяна в статуса на поръчката (освен посочените в т.1, които са общовалидни за всички шаблони и евенти)

3.1 {{tracking_number}} - номер на товарителница4. Променливи при евенти с шаблони за Пратката е готова за доставка (освен посочените в т.1, които са общовалидни за всички шаблони и евенти)

4.1 {{office}} - име/адрес на офиса за предаване на пратката

4.2 {{courier}} - име на куриера, който ще достави пратката

4.3 {{tracking_number}} - номер на товарителница5. Променливи при евенти с шаблони за Непотърсени пратки (освен посочените в т.1, които са общовалидни за всички шаблони и евенти)

5.1 {{tracking_number}} - номер на товарителница

5.2 {{office}} - име/адрес на офиса за предаване на пратката

5.3 {{days_not_picked_up}} - дни престой в офис/куриер

Защо да изберете Connectix?


С Connectix намалявате разходите си
Чрез намаляване броя на непотърсените пратки, Вие спестявате от куриерски такси. По данни на наши клиенти, спадът на непотърсени пратки е приблизително 70%*.

Пример:

При 100 бр. непотърсени пратки преди използването на Connectix.
100 x 8** = 800 лв.
При 30 бр. непотърсени след използването на Connectix.
30 x 8** = 240 лв.

Спестени разходи благодарение на Connectix
800 - 240 = 560 лв.!

** Цената е при средна стойност от 4лв. за доставка в посока.


* Тези данни са предоставени доброволно от наши клиенти с цел по-подробно разбиране на дейността на съобщенията, изпращани чрез Connectix. Резултатите на всяка фирма са строго индивидуални и се влияят от редица фактори, като отрасъл, клиенти, брой съобщения, общи условия на фирмата и др.

Увеличавате производителността на бизнеса си
С автоматичното потвърждаване на поръчки Вие намалявате стресът върху Вашите служители и увеличавате едновременната обработка на много поръчки.
Вашите работници са свободни да пакетират или обслужват други клиенти и не губят време в телефонни разговори за потвърждаване на поръчките.
По данни на нашите клиенти, автоматичното потвърждаване на поръчки се използва при над 80% *

* Тези данни са предоставени доброволно от наши клиенти с цел по-подробно разбиране на дейността на съобщенията, изпращани чрез Connectix. Резултатите на всяка фирма са строго индивидуални и се влияят от редица фактори, като отрасъл, клиенти, брой съобщения, общи условия на фирмата и др.

Увеличавате приходите си
С индивидуалните ваучери достигате до нови пазари и увеличавате своите приходи. По данни на наши клиенти, те са увеличили потребителското удоволетворение и са спечелили редовни клиенти, които са им доставили повече от 15%* увеличение на оборота.

* Тези данни са предоставени доброволно от наши клиенти с цел по-подробно разбиране на дейността на съобщенията, изпращани чрез Connectix. Резултатите на всяка фирма са строго индивидуални и се влияят от редица фактори, като отрасъл, клиенти, брой съобщения, общи условия на фирмата и др.